Μετάβαση σε περιεχόμενο


Επιλέξτε ένα θέμα από τη λίστα, ή αναζητήστε κάποιο θέμα

Θέματα Βοήθειας

 1. Οδηγίες - Εγγραφής How to Register

  Πως να εγγραφείτε και τα πλεονεκτήματα που αποκτάτε με την ιδιότητα του εγγεγραμμένου μέλους.
  How to register and the added benefits of being a registered member.

 2. How to Register

  How to register and the added benefits of being a registered member.

 3. Σύνδεση και αποσύνδεση - Logging In and Out

  Πώς να συνδεθείτε και να αποσυνδεθείτε, πώς να παραμείνετε ανώνυμος και να μη φαίνεστε στη λίστα ενεργών χρηστών και τι να κάνετε αν ξεχάσετε των κωδικό πρόσβασής σας
  How to log in and out from the board, how to remain anonymous and not be shown on the active users list and what to do if you forget your password.

 4. Logging In and Out

  How to log in and out from the board, how to remain anonymous and not be shown on the active users list and what to do if you forget your password.

 5. Οι ρυθμίσεις σας - Your Settings

  Επεξεργασία πληροφοριών επαφής, προσωπικών πληροφοριών, avatars, υπογραφών, ρυθμίσεων του συστήματος, γλωσσών και επιλογών στυλ.
  Editing contact information, personal information, avatars, signatures, board settings, languages and style choices.

 6. Your Settings

  Editing contact information, personal information, signatures, board settings, languages and style choices.

 7. Θέματα και Συζητήσεις - Topics and Forums

  oδηγός για συζητήσεις, θέματα, δημοσιεύσεις και δημοσκοπήσεις.
  guide to forums, topics, posts and polls.

 8. Topics and Forums

  A guide to forums, topics, posts and polls.

 9. Δημοσίευση - Posting

  Ένας οδηγός για τις δυνατότητες που διατίθενται κατά την δημοσίευση ή την αποστολή μηνυμάτων. Συμπεριλαμβάνονται η επεξεργασία της δημοσίευσης, οι δημοσκοπήσεις και οι επισυνάψεις αρχείων.
  A guide to the features available when posting or sending messages. Including the post editor, polls and attachments.

 10. Posting

  A guide to the features available when posting or sending messages. Including the post editor, polls and attachments.

 11. Προσωπικά Μηνύματα - Personal Messenger

  Πώς να στέλνετε προσωπικά μηνύματα, να τα παρακολουθήτε, να επεξεργάζεστε φακέλους μηνυμάτων και μηνύματα αποθηκευμένα στο αρχείο σας.
  How to send personal messages, track them, edit your messenger folders and archive stored messages.

 12. Personal Messenger

  How to send personal messages, track them, edit your messenger folders and archive stored messages.

 13. Μέλη - Members

  Οδηγός για τη λίστα μελών και τα προφίλ μελών, συμπεριλαμβανομένων των παρατηρήσεων προφίλ, της προσθήκης φίλων και την επικοινωνία με τα μέλη.
  A guide to the member list and member profiles, including profile comments, adding friends and contacting members.

 14. Members

  A guide to the member list and member profiles, including profile comments, adding friends and contacting members.

 15. Αναζήτηση - Searching

  Πώς να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης.
  How to use the search feature.

 16. Searching

  How to use the search feature.

 17. Επικοινωνία με το προσωπικό - Contacting the staff

  Πού θα βρείτε μια λίστα με τους συντονιστές και τους διαχειριστές.
  Where to find a list of the board moderators and administrators.

 18. Contacting the staff

  Where to find a list of the board moderators and administrators.

 19. Έκθεση Εικόνων - Gallery

  Ένας οδηγός για την προβολή και την προσθήκη εικόνων στην Έκθεση Εικόνων.
  A guide to viewing and adding images to the Gallery.

 20. Gallery

  A guide to viewing and adding images to the Gallery.

 21. Ιστολόγια - Blogs

  Οδηγός για την προβολή των ιστολογίων της κοινότητας και τη δημιουργία του δικού σας ιστολογίου.
  A guide to viewing the community blogs and creating your own blog.

 22. Blogs

  A guide to viewing the community blogs and creating your own blog.