Μετάβαση σε περιεχόμενο


Αποποίηση Ευθυνών

ΑΠΟΠΟΊΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οι δημοσιεύσεις αναρτώνται χωρίς προηγούμενο έλεγχο και το mantri.gr δεν ευθύνεται γι’ αυτές.

Περιεχόμενο παράνομο, υβριστικό, πορνογραφικό, δυσφημιστικό, ρατσιστικό ή συκοφαντικό για πρόσωπα, εταιρείες ή οργανισμούς ή σκοπόν έχον να δυσχεράνει τη λειτουργία του δικτυακού τόπου θα απομακρύνεται μόλις εντοπισθεί.

Παρακαλούνται οι χρήστες να ενημερώνουν τον διαχειριστή του χώρου στην περίπτωση που αντιληφθούν τέτοιο περιεχόμενο.

Προβλέψεις για μετοχές η την πορεία χρηματιστηριακών δεικτών με κανέναν τρόπο δεν εκφράζουν την επίσημη άποψη της ιστοσελίδας mantri.gr.
Θα πρέπει να λάβετε σοβαρά υπ' όψιν σας ότι οι τυχόν προτάσεις δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελούν προτάσεις αγοράς, πώλησης ή διακράτησης τίτλων και στο φέροντα την πρόταση σε καμία περίπτωση δε μπορείτε να καταλογίσετε οποιαδήποτε ευθύνη. Επομένως, καμία αγορά, πώληση και εν γένει επένδυση δεν πρέπει να γίνεται βάση των γραφομένων στις σελίδες του mantri.gr. Οι επενδύσεις σας θα πρέπει να αποτελούν αποτέλεσμα μελέτης των οικονομικών στοιχείων των εταιριών, της συγκεκριμένης χρονικής συγκυρίας, των τυχόν αποτελεσμάτων της προσωπικής σας ανάλυσης καθώς επίσης και να γίνονται κατόπιν συνεννοήσεως με την Χρηματιστηριακή σας εταιρία.

Η χρήση της ιστοσελίδας mantri.gr συνεπάγεται ότι έχετε διαβάσει και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τούς όρους χρήσης.